Våra tjänster

Alla arbeten utförs av personer som har lång erfarenhet i branschen och stort kunnande om motorer, båtar och förvaring. Du kan känna dig trygg och får professionell hantering av inlämnade objekt.

Förvaring

Bilar, husbilar, husvagnar, båtar, mc med mera! Förvaringen sker inomhus i kallhall, eller utomhus.

Bottentvätt

Högtryckstvättning med varmvatten av båtens botten.

Bottenmålning

Ny grund inkl.material och färg. Kostnad beräknas på båtens totala längd.

Motor och drev-service

Vi utför motorservice på alla typer av motorer.

I liten drevservice ingår oljebyte, kontroll/byte anoder, smörjning drev och sköld, infettning av propelleraxel. Anoder ingår ej i priset.

Motorkonservering

I konservering av båtmotor ingår enbart att skydda motorn över vintern genom att köra igenom frostskyddsmedel (glykol) alternativt att dränera motorn på vatten.

Vaxning och polering

Vi utför både polering och vaxning av båt.

Oljning av teak

Sjösättning och upptagning

Båten kan både tas upp och sjösättas vid vår brygga.